We have no responsibility for the contents in this web community!

ถ้าเข้ามาแล้วพบว่ากระทู้ไม่เรียงตามวัน/เวลา ให้คลิ๊กตรงคำว่า Date/Time ที่อยู่ตรงแถบสีม่วงๆ นะครับ


ห้ามลงประกาศโฆษณา หรือโปรโมทในเชิงธุรกิจใดๆ ทุกชนิด ยกเว้นสปอนเซ่อร์!!!!!

*** ห้ามใช้เนื้อที่บอร์ดเพื่อแอบแฝงขายบริการทางเพศ ***

RBR Section


Register
สมัครสมาชิก


What's RBR?
ต่ออายุสมาชิก

**** ส่วนบริการเข้าบอร์ดลับเฉพาะสำหรับสมาชิก RBR (บอร์ดรูป Devil), (บอร์ดวีดีโอ Zombie) ต้องการติดต่อสอบถาม ส่งเมลล์ที่ ryubedroom@yahoo.com เท่านั้น ****

กรุณาคลิ๊กที่นี่และ Bookmark ไว้ด้วยครับ

Palm-Plaza.com

Subject: "พบกระทู้หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือ เว็บสปอนเซ่อร์หลอกลวง ช่วยกันแจ้งไว้ในกระทู้นี้"     Previous Topic | Next Topic
Printer-friendly copy     Email this topic to a friend    
Conferences ThE LoveR Topic #203016
Reading Topic #203016
Bar_@_Lovermoderator click here to view user rating
Member since 3-Feb-12
2771 posts, 1 feedbacks, 2 points

"พบกระทู้หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือ เว็บสปอนเซ่อร์หลอกลวง ช่วยกันแจ้งไว้ในกระทู้นี้"
 
10-Mar-18, 02:36 PM (SE Asia Standard Time)
Click to EMail Bar_%40_Lover Click to send private message to Bar_%40_Lover Click to add this user to your buddy list  
LAST EDITED ON 10-Mar-18 AT 02:36 PM (SE Asia Standard Time)
 
- แจ้งข้อมูลพร้อมลิงค์เช่นเดิม
- ห้ามทะเลาะกันในกระทู้นี้

...
..
.
เจ๊ บาร์


  Alert แจ้งลบข้อความนี้ | IP |
|
| 1069plaza.com Gay Movies หนังใหม่อัพเดททุกวัน เริ่มต้น 50 บาทเท่านั้น โหลดได้ไม่จำกัด 3 วัน
Printer-friendly page | Edit | Reply | Reply With Quote | Top

 

Conferences | Topics | Previous Topic | Next Topic
.
Guest

1. "RE: พบกระทู้หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือ เว็บสปอนเซ่อร์หลอกลวง ช่วยกันแจ้งไว้ในกระทู้นี้"
In response to message #0
 
12-Mar-18, 08:50 AM (SE Asia Standard Time)
 
   http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/203013.html?25

คลิปคนไทยผิดกฏบอร์ดค่ะ เอามาลงไม่ได้


  Alert แจ้งลบข้อความนี้ | IP Printer-friendly page | Edit | Reply | Reply With Quote | Top
พรรณวรท
Guest

2. "RE: พบกระทู้หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือ เว็บสปอนเซ่อร์หลอกลวง ช่วยกันแจ้งไว้ในกระทู้นี้"
In response to message #1
 
13-Mar-18, 04:45 PM (SE Asia Standard Time)
 
   รี 6 ด่าลูกกะหรี่ค่ะ

http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/203094.html?6


  Alert แจ้งลบข้อความนี้ | IP | 1069plaza.com Gay Movies หนังใหม่อัพเดททุกวัน เริ่มต้น 50 บาทเท่านั้น โหลดได้ไม่จำกัด 3 วัน Printer-friendly page | Edit | Reply | Reply With Quote | Top
เครื่องแจ้ง
Guest

3. "RE: พบกระทู้หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือ เว็บสปอนเซ่อร์หลอกลวง ช่วยกันแจ้งไว้ในกระทู้นี้"
In response to message #2
 
13-Mar-18, 06:31 PM (SE Asia Standard Time)
 
   กระทู้ตกไปเกือบอาทิตย์ ไม่มีคนสนใจจะตอบแล้ว ยังหน้าด้านดันขึ้นมา เกะกะเปลืองแบนด์วิธบอร์ดมากค่ะ
http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/202324.html?57#68


  Alert แจ้งลบข้อความนี้ | IP Printer-friendly page | Edit | Reply | Reply With Quote | Top
น้องขี้หียูส AAA+++ (ล็อกอินไม่ได้เด๋วสวยกว่านี้)
Guest

4. "RE: พบกระทู้หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือ เว็บสปอนเซ่อร์หลอกลวง ช่วยกันแจ้งไว้ในกระทู้นี้"
In response to message #3
 
13-Mar-18, 07:09 PM (SE Asia Standard Time)
 
   ของน้องยังมีคลิปโคยที่คนเขาขอมา มาแปะให้เป็นแก่นสารสาระ
ถ้าจะแจ้งกระทู้สวะเปลืองแบนด์วิธของบอร์ดน่าจะเป็นกระทู้คุณป้ามากกว่านะค่ะ
//จึงเรียนมาเพื่อทราบคะพี่ๆโม+แอดมิน

http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/202949.html?10

http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/203087.html?9

http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/203102.html?2

http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/203071.html?3

http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/202854.html?12

http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/202855.html?7

http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/203026.html?12

http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/202761.html?10

http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/202917.html?13

http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/202889.html?12


  Alert แจ้งลบข้อความนี้ | IP | 1069plaza.com Gay Movies หนังใหม่อัพเดททุกวัน เริ่มต้น 50 บาทเท่านั้น โหลดได้ไม่จำกัด 3 วัน Printer-friendly page | Edit | Reply | Reply With Quote | Top
ร่วมด้วยช่วยแจ้ง
Guest

5. "RE: พบกระทู้หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือ เว็บสปอนเซ่อร์หลอกลวง ช่วยกันแจ้งไว้ในกระทู้นี้"
In response to message #4
 
14-Mar-18, 08:22 PM (SE Asia Standard Time)
 
   กระทู้ตั้งมาถามดีๆ เจ้าของกระทู้ก็บอกแล้วว่าขอคำตอบสาระ แต่น้องขี้หีก็ยังจะเข้าไปหาเรื่องด่าทำลายบรรยากาศกระทู้ นิสัยอันธพาลเกะกะระรานมากค่ะ ฝากตักเตือนด้วยค่ะ
http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/203074.html?15#15


  Alert แจ้งลบข้อความนี้ | IP Printer-friendly page | Edit | Reply | Reply With Quote | Top
น้องขี้หี
Member since 10-Oct-15
7503 posts, Rate this user

6. "RE: พบกระทู้หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือ เว็บสปอนเซ่อร์หลอกลวง ช่วยกันแจ้งไว้ในกระทู้นี้"
In response to message #5
 
14-Mar-18, 09:16 PM (SE Asia Standard Time)
Click to send private message to %B9%E9%CD%A7%A2%D5%E9%CB%D5 Click to add this user to your buddy list  
ไม่มีสาระตรงไหนค่ะ มีรูปมีลิ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการผ่าตัดเย็บกระเพาะ
น้องว่าคุณป้าเหี้ยชาเต้อแบบถาวรเตือนตัวเองดีกว่านะค่ะ
คุณป้าเริ่มการด่าทอก่อน โดยที่น้องยังไม่ได้เข้าไปตอบอะไรในหลายๆทู้
เป็นการทำลายบรรยากาศกระทู้ เหมือนจะพยายามหาเรื่องแหกหีนอกรอบ
//จึงเรียนมาเพื่อทราบคะพี่ๆโม+แอดมิน

รี 2
http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/203087.html?8#2

รี 1
http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/203082.html?14#1

ตั้งแต่หัวกระทู้เลยคะ
http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/203098.html#9

...


  Alert แจ้งลบข้อความนี้ | IP | 1069plaza.com Gay Movies หนังใหม่อัพเดททุกวัน เริ่มต้น 50 บาทเท่านั้น โหลดได้ไม่จำกัด 3 วัน Printer-friendly page | Edit | Reply | Reply With Quote | Top
น้องขี้หี
Member since 10-Oct-15
7503 posts, Rate this user

7. "RE: พบกระทู้หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือ เว็บสปอนเซ่อร์หลอกลวง ช่วยกันแจ้งไว้ในกระทู้นี้"
In response to message #6
 
15-Mar-18, 09:41 PM (SE Asia Standard Time)
Click to send private message to %B9%E9%CD%A7%A2%D5%E9%CB%D5 Click to add this user to your buddy list  
กะเทยเหี้ยจิตเภทฟลัดกระทู้ด้วยภาพแหกหี ไม่เกี่ยวกับหัวกระทู้
//จึงเรียนมาเพื่อทราบคะพี่โม+แอดมิน

รี 18 คะ
http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/203137.html?18#18

...


  Alert แจ้งลบข้อความนี้ | IP Printer-friendly page | Edit | Reply | Reply With Quote | Top
น้องขี้หียูส AAA+++ (ล็อกอินไม่ได้เด๋วสวยกว่านี้)
Guest

8. "RE: พบกระทู้หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือ เว็บสปอนเซ่อร์หลอกลวง ช่วยกันแจ้งไว้ในกระทู้นี้"
In response to message #7
 
16-Mar-18, 11:26 PM (SE Asia Standard Time)
 
   ขอความกรุณาพี่ๆโม+แอดมินจัดการเหี้ยชาเต้อป่วนบอร์ดไล่ด่าพ่อด่าแม่ด้วยคะ
//จึงเรียนมาเพื่อทราบ

รี 9 คะ
http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/203155.html?9#9

รี 1 คะ
http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/203141.html?2

ตามด่าในกระทู้ขอภาพขอคลิปทำลายบรรยากาศคะ รี 15
http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/203150.html?15#15  Alert แจ้งลบข้อความนี้ | IP | 1069plaza.com Gay Movies หนังใหม่อัพเดททุกวัน เริ่มต้น 50 บาทเท่านั้น โหลดได้ไม่จำกัด 3 วัน Printer-friendly page | Edit | Reply | Reply With Quote | Top
Win Ittiphat click here to view user rating
Member since 10-Jun-17
116 posts, 1 feedbacks, 2 points

9. "RE: พบกระทู้หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือ เว็บสปอนเซ่อร์หลอกลวง ช่วยกันแจ้งไว้ในกระทู้นี้"
In response to message #0
 
16-Mar-18, 11:38 PM (SE Asia Standard Time)
Click to EMail Win%20Ittiphat Click to send private message to Win%20Ittiphat Click to view user profileClick to add this user to your buddy list  
http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/203167.html?1

เปิดล่อเป้า เด่วมีคนมาตบแน่นอน ในข่าวเพิ่งมีงานนี้พอดี


  Alert แจ้งลบข้อความนี้ | IP Printer-friendly page | Edit | Reply | Reply With Quote | Top
ด้วยความหวังดี
Guest

10. "RE: พบกระทู้หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือ เว็บสปอนเซ่อร์หลอกลวง ช่วยกันแจ้งไว้ในกระทู้นี้"
In response to message #9
 
20-Mar-18, 12:22 PM (SE Asia Standard Time)
 
   ยูส Hyolynn เอาภาพจากทวิตที่กำลังเป็นประเด็นมาลง ตอนนี้ดาราเจ้าตัวในภาพกำลังดำเนินคดีกับคนลงภาพอยู่ กลัวบอร์ดปาล์มจะโดนหางเลขด้วยครับ
http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/203247.html?0


  Alert แจ้งลบข้อความนี้ | IP | 1069plaza.com Gay Movies หนังใหม่อัพเดททุกวัน เริ่มต้น 50 บาทเท่านั้น โหลดได้ไม่จำกัด 3 วัน Printer-friendly page | Edit | Reply | Reply With Quote | Top
ช่วยดูหน่อยครับ
Guest

11. "RE: พบกระทู้หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือ เว็บสปอนเซ่อร์หลอกลวง ช่วยกันแจ้งไว้ในกระทู้นี้"
In response to message #10
 
20-Mar-18, 04:17 PM (SE Asia Standard Time)
 
   เกินไปมั้ย เอารถเอารุ่นเอาสีเอาทะเบียนมาโพสต์ขนาดนี้อ่ะครับ

http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID4/98045.html#3


  Alert แจ้งลบข้อความนี้ | IP Printer-friendly page | Edit | Reply | Reply With Quote | Top
หน่วยรายงานพฤติกรรมไม่เหมาะสม
Guest

12. "RE: พบกระทู้หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือ เว็บสปอนเซ่อร์หลอกลวง ช่วยกันแจ้งไว้ในกระทู้นี้"
In response to message #11
 
20-Mar-18, 08:00 PM (SE Asia Standard Time)
 
   กระทู้สาระ จขกท.ตั้งถามดีๆ ยูสน้องขี้หีก็เข้ามาป่วนนอกเรื่องและยังลากเอายูสอื่นมาหาเรื่องแหกในกระทู้อีก เสียมารยาทและทำลายบรรยากาศกระทู้มากค่ะ
http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/203253.html#3


  Alert แจ้งลบข้อความนี้ | IP | 1069plaza.com Gay Movies หนังใหม่อัพเดททุกวัน เริ่มต้น 50 บาทเท่านั้น โหลดได้ไม่จำกัด 3 วัน Printer-friendly page | Edit | Reply | Reply With Quote | Top
เครื่องแจ้ง
Guest

13. "RE: พบกระทู้หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือ เว็บสปอนเซ่อร์หลอกลวง ช่วยกันแจ้งไว้ในกระทู้นี้"
In response to message #11
 
20-Mar-18, 08:06 PM (SE Asia Standard Time)
 
   กะเทยบ่างจิตเภทฟลัดกระทู้ด้วยภาพแหกหี ไม่เกี่ยวกับหัวกระทู้
//จึงเรียนมาเพื่อทราบคะพี่โม+แอดมิน

รี 3 คะ
http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/203253.html?4


  Alert แจ้งลบข้อความนี้ | IP Printer-friendly page | Edit | Reply | Reply With Quote | Top
น้องขี้หียูส AAA+++ (ล็อกอินไม่ได้เด๋วสวยกว่านี้)
Guest

14. "RE: พบกระทู้หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือ เว็บสปอนเซ่อร์หลอกลวง ช่วยกันแจ้งไว้ในกระทู้นี้"
In response to message #13
 
20-Mar-18, 08:18 PM (SE Asia Standard Time)
 
  
ขอแจ้งกระทู้เหี้ยจิตเภทแยกร่างคุยกันเอง ลากออกไปนอกทะเล
เนื้อหาไม่เกี่ยวกับหัวกระทู้ แถมด่าคนที่เข้าไปตอบอย่างหยาบๆคายๆด้วยคะ
//จึงเรียนมาเพื่อทราบคะพี่ๆโม+แอดมิน

ปล. แจ้งเบาะแสคนสอนภาษา ไม่เกี่ยวกับกระทู้ยังไงค่ะ แจ้งมั่วๆน่าจะโดนแบนนะค่ะ

คุยกับตัวเองทั้งกระทู้เลยคะ
http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/203250.html?25


  Alert แจ้งลบข้อความนี้ | IP | 1069plaza.com Gay Movies หนังใหม่อัพเดททุกวัน เริ่มต้น 50 บาทเท่านั้น โหลดได้ไม่จำกัด 3 วัน Printer-friendly page | Edit | Reply | Reply With Quote | Top
ยามหล่อมาก
Guest

15. "RE: พบกระทู้หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือ เว็บสปอนเซ่อร์หลอกลวง ช่วยกันแจ้งไว้ในกระทู้นี้"
In response to message #14
 
21-Mar-18, 04:08 PM (SE Asia Standard Time)
 
   http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/203224.html?7

Reply 7 กล่าวถึงบุพการีค่ะ


  Alert แจ้งลบข้อความนี้ | IP Printer-friendly page | Edit | Reply | Reply With Quote | Top
น้องคี่ฮี๋ ยูส FFF+++ (ผ่านมาฟ้องเจ้าคะ)
Guest

16. "RE: พบกระทู้หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือ เว็บสปอนเซ่อร์หลอกลวง ช่วยกันแจ้งไว้ในกระทู้นี้"
In response to message #15
 
21-Mar-18, 10:36 PM (SE Asia Standard Time)
 
   ป้าคิ้มHyolynn ด่าคนที่แจ้งลบกระทู้ผิดกฎบอร์ดที่ตัวเองตั้งด้วยคำหยาบคายคะ
เจตนาเหมือนด่ากระทบพี่โม+แอดมินเพราะไม่พอใจที่กระทู้ตัวเองโดนลบเลยนะค่ะ//จึงเรียนมาเพื่อทราบ

รี 34 คะ
http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/203225.html?34#34


  Alert แจ้งลบข้อความนี้ | IP | 1069plaza.com Gay Movies หนังใหม่อัพเดททุกวัน เริ่มต้น 50 บาทเท่านั้น โหลดได้ไม่จำกัด 3 วัน Printer-friendly page | Edit | Reply | Reply With Quote | Top
Hyolynn click here to view user rating
Member since 3-Oct-15
9426 posts, 55 feedbacks, 98 points

17. "RE: พบกระทู้หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือ เว็บสปอนเซ่อร์หลอกลวง ช่วยกันแจ้งไว้ในกระทู้นี้"
In response to message #16
 
21-Mar-18, 10:39 PM (SE Asia Standard Time)
Click to EMail Hyolynn Click to send private message to Hyolynn Click to view user profileClick to add this user to your buddy list  
>ป้าคิ้มHyolynn
>ด่าคนที่แจ้งลบกระทู้ผิดกฎบอร์ดที่ตัวเองตั้งด้วยคำหยาบคายคะ
>เจตนาเหมือนด่ากระทบพี่โม+แอดมินเพราะไม่พอใจที่กระทู้ตัวเองโดนลบเลยนะค่ะ//จึงเรียนมาเพื่อทราบ
>
>รี 34 คะ
>http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/203225.html?34#34

ป้าจิตเภทขาดยาเหรอข๊ะ ถึงได้ด้านหน้ามาอาละวาดถึงในนี้


.........................

น้องคิ้มคันหี

Ver. มาข่ะะะะ แบดๆบอยวงหีแดง


  Alert แจ้งลบข้อความนี้ | IP Printer-friendly page | Edit | Reply | Reply With Quote | Top
จขกท.
Guest

18. "RE: พบกระทู้หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือ เว็บสปอนเซ่อร์หลอกลวง ช่วยกันแจ้งไว้ในกระทู้นี้"
In response to message #17
 
22-Mar-18, 01:53 AM (SE Asia Standard Time)
 
   รี 2-4 น่าจะคนเดียวกัน โพสต์ด่า จขกท. แบบเจตนาป่วนกระทู้ครับ

http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/203279.html?4


  Alert แจ้งลบข้อความนี้ | IP | 1069plaza.com Gay Movies หนังใหม่อัพเดททุกวัน เริ่มต้น 50 บาทเท่านั้น โหลดได้ไม่จำกัด 3 วัน Printer-friendly page | Edit | Reply | Reply With Quote | Top
สวยค่ะ
Guest

19. "RE: พบกระทู้หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือ เว็บสปอนเซ่อร์หลอกลวง ช่วยกันแจ้งไว้ในกระทู้นี้"
In response to message #18
 
22-Mar-18, 04:09 PM (SE Asia Standard Time)
 
   อีเหี้ย K@T แสดงสันดานจัญไรอีกแล้วค่ะ ด่าลามปามบุพการีไปแบบทุเรศต่ำตมมาก เห็นไหมคะว่าคนแบบนี้มันหยุดพูดสันดานเลวๆไม่ได้จริงๆ

http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/203204.html?38#37


  Alert แจ้งลบข้อความนี้ | IP Printer-friendly page | Edit | Reply | Reply With Quote | Top
ผ่านไปเจอ
Guest

20. "RE: พบกระทู้หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือ เว็บสปอนเซ่อร์หลอกลวง ช่วยกันแจ้งไว้ในกระทู้นี้"
In response to message #19
 
22-Mar-18, 04:36 PM (SE Asia Standard Time)
 
   รี 2 กระทู้นี้ เขามาถามดีๆ ก็พูดจาทุเรศว่า จขกท. เขาว่าเอากับหมาที่เสียไป ขอร้องช่วยลบ คห.อีบ้านี้ทิ้งเถอะค่ะมันบาดตาคนอื่นและ จขกท.

http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/203296.html?3


  Alert แจ้งลบข้อความนี้ | IP | 1069plaza.com Gay Movies หนังใหม่อัพเดททุกวัน เริ่มต้น 50 บาทเท่านั้น โหลดได้ไม่จำกัด 3 วัน Printer-friendly page | Edit | Reply | Reply With Quote | Top
น้องขี้หียูส AAA+++ (ล็อกอินไม่ได้เด๋วสวยกว่านี้)
Guest

21. "RE: พบกระทู้หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือ เว็บสปอนเซ่อร์หลอกลวง ช่วยกันแจ้งไว้ในกระทู้นี้"
In response to message #20
 
24-Mar-18, 09:15 PM (SE Asia Standard Time)
 
   ป้าเหี้ยชาเต้อจิตเภทเพิ่งได้ RBR อันใหม่ แต่อยากโดนยึดคะ
ตั้งกระทู้แหกหีรกบอร์ด ทั้งๆที่อันเก่ายังใช้ได้อยู่คะ
//จึงเรียนมาเพื่อทราบคะพี่ๆโม+แอดมิน

http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/203344.html?0


  Alert แจ้งลบข้อความนี้ | IP Printer-friendly page | Edit | Reply | Reply With Quote | Top
ค่ะ
Guest

22. "RE: พบกระทู้หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือ เว็บสปอนเซ่อร์หลอกลวง ช่วยกันแจ้งไว้ในกระทู้นี้"
In response to message #21
 
25-Mar-18, 02:29 PM (SE Asia Standard Time)
 
   น้องขี้หีหาเรื่องแหกคนอื่นในกระทู้ที่ไม่ใช่กระทู้แหกค่ะ ทำลายบรรยากาศกระทู้รอบที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้นะคะ
http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/203351.html?4


  Alert แจ้งลบข้อความนี้ | IP | 1069plaza.com Gay Movies หนังใหม่อัพเดททุกวัน เริ่มต้น 50 บาทเท่านั้น โหลดได้ไม่จำกัด 3 วัน Printer-friendly page | Edit | Reply | Reply With Quote | Top
ค่ะ
Guest

23. "RE: พบกระทู้หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือ เว็บสปอนเซ่อร์หลอกลวง ช่วยกันแจ้งไว้ในกระทู้นี้"
In response to message #22
 
25-Mar-18, 03:43 PM (SE Asia Standard Time)
 
   http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/203363.html?0

เป็นกระทู้แอบแฝงโฆษณาหรือโปรโมทค่ะ


  Alert แจ้งลบข้อความนี้ | IP Printer-friendly page | Edit | Reply | Reply With Quote | Top
น้องขี้หี
Member since 10-Oct-15
7503 posts, Rate this user

24. "RE: พบกระทู้หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือ เว็บสปอนเซ่อร์หลอกลวง ช่วยกันแจ้งไว้ในกระทู้นี้"
In response to message #22
 
25-Mar-18, 08:32 PM (SE Asia Standard Time)
Click to send private message to %B9%E9%CD%A7%A2%D5%E9%CB%D5 Click to add this user to your buddy list  
>น้องขี้หีหาเรื่องแหกคนอื่นในกระทู้ที่ไม่ใช่กระทู้แหกค่ะ
>ทำลายบรรยากาศกระทู้รอบที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้นะคะ
>http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/203351.html?4

รอบที่เท่าไรไม่รู้ แต่คงไม่เท่าคุณป้าเหี้ยชาเต้อซ้ำซากหรอกนะค่ะ
แล้วอย่าลืมแจ้งทุรกรรมของแก๊งเหี้ยชาเต้อตัวเองสิค่ะ
ที่ขยันถอดหัวออกมาชมตัวเอง ให้คะแนนตัวเอง ป่วนอีกหลายรี
//จึงเรียบนมาเพื่อทราบคะพี่ๆโม+แอดมิน  Alert แจ้งลบข้อความนี้ | IP | 1069plaza.com Gay Movies หนังใหม่อัพเดททุกวัน เริ่มต้น 50 บาทเท่านั้น โหลดได้ไม่จำกัด 3 วัน Printer-friendly page | Edit | Reply | Reply With Quote | Top
sehun makneazodsoy click here to view user rating
Member since 26-Jun-15
772 posts, 73 feedbacks, 110 points

25. "RE: พบกระทู้หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือ เว็บสปอนเซ่อร์หลอกลวง ช่วยกันแจ้งไว้ในกระทู้นี้"
In response to message #24
 
31-Mar-18, 01:32 AM (SE Asia Standard Time)
Click to EMail sehun%20makneazodsoy Click to send private message to sehun%20makneazodsoy Click to view user profileClick to add this user to your buddy list  
รี10ค่ะมันตามด่าน้องแทบทุกกระทู้น่าจะคนเดียวกันอาการกำเริบอีกแล้ว
http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/203455.html?10


  Alert แจ้งลบข้อความนี้ | IP Printer-friendly page | Edit | Reply | Reply With Quote | Top
ต่อต้านพวกสันดานต่ำ
Guest

26. "RE: พบกระทู้หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือ เว็บสปอนเซ่อร์หลอกลวง ช่วยกันแจ้งไว้ในกระทู้นี้"
In response to message #25
 
02-Apr-18, 08:08 PM (SE Asia Standard Time)
 
   เจ้าของกระทู้มาถามดีๆ ยูสน้องขี้หีก็เข้ามาทั้งด่าและดูถูก และหาว่าเค้าตอแหลทั้งที่ไม่มีหลักฐาน เป็นการใส่ร้ายลอยๆและทำลายบรรยากาศกระทู้ มารยาททรามมากค่ะ
http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/203526.html?11#8

ปล.ดิฉันไม่ใช่เจ้าของกระทู้ค่ะเช็คไอพีได้


  Alert แจ้งลบข้อความนี้ | IP | 1069plaza.com Gay Movies หนังใหม่อัพเดททุกวัน เริ่มต้น 50 บาทเท่านั้น โหลดได้ไม่จำกัด 3 วัน Printer-friendly page | Edit | Reply | Reply With Quote | Top
น้องขี้หี
Member since 10-Oct-15
7503 posts, Rate this user

27. "RE: พบกระทู้หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือ เว็บสปอนเซ่อร์หลอกลวง ช่วยกันแจ้งไว้ในกระทู้นี้"
In response to message #26
 
02-Apr-18, 08:50 PM (SE Asia Standard Time)
Click to send private message to %B9%E9%CD%A7%A2%D5%E9%CB%D5 Click to add this user to your buddy list  
>เจ้าของกระทู้มาถามดีๆ ยูสน้องขี้หีก็เข้ามาทั้งด่าและดูถูก
>และหาว่าเค้าตอแหลทั้งที่ไม่มีหลักฐาน
>เป็นการใส่ร้ายลอยๆและทำลายบรรยากาศกระทู้ มารยาททรามมากค่ะ
>http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/203526.html?11#8
>

กระทู้บ่นสเตตัสเฟสบุค รูปเริปหลักฐานก็ไม่มี เข้ามาบ่นพล่ามเพ้อเจ้อ
คนไปพูดถามพูดติงก็แยกร่างออกมาด่ากลับรัวๆ พี่ๆโมเช็คไอพีนะค่ะ
กระทู้ขี้หีบ่นพล่ามแบบนี้ กฎเขาก็ให้เข้าไปจิกกัดท้วงติงได้ 2-3 รี
คุณป้าเหี้ยชาเต้อจะฟ้องอะไรก็ให้มันมีหลักมีเกณฑ์หน่อยสิค่ะ
ฟ้องมั่วๆถึงว่าถึงได้เป็นเหี้ยชาเต้อตลอดปีตลอดชาติ
//จึงเรียนมาเพื่อทราบแก่พี่ๆโม+แอดมิน
ปล.ลุงสัปเหร่อโมคนใหม่ฝากมาให้ป้าเหี้ยชาเต้อคะ


...


  Alert แจ้งลบข้อความนี้ | IP Printer-friendly page | Edit | Reply | Reply With Quote | Top
น้องขี้หียูส AAA+++ (เวอจิงโจ้โล้สำเภา)
Guest

28. "RE: พบกระทู้หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือ เว็บสปอนเซ่อร์หลอกลวง ช่วยกันแจ้งไว้ในกระทู้นี้"
In response to message #27
 
06-Apr-18, 10:54 AM (SE Asia Standard Time)
 
   เปรตขอส่วนบุญเอาเว็บนรกมาโพสคะออเจ้าพี่ๆโม+แอดมิน
//จึงเรียนมาเพื่อทราบ

รี 9 เจ้าค่ะ

http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/203602.html?10#9

รี 24 คะ

http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/203592.html?26#24


  Alert แจ้งลบข้อความนี้ | IP | 1069plaza.com Gay Movies หนังใหม่อัพเดททุกวัน เริ่มต้น 50 บาทเท่านั้น โหลดได้ไม่จำกัด 3 วัน Printer-friendly page | Edit | Reply | Reply With Quote | Top
เครื่องแจ้ง
Guest

29. "RE: พบกระทู้หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือ เว็บสปอนเซ่อร์หลอกลวง ช่วยกันแจ้งไว้ในกระทู้นี้"
In response to message #0
 
08-Apr-18, 09:22 PM (SE Asia Standard Time)
 
   http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/203684.html?6

แจ้งลบและแจ้งแบนยูสเซอร์นี้ค่ะ ตั้งกระทู้ล่อให้คนอยากรู้อยากเห็นแต่ไม่มีที่มา

เจตนาก่อกวนชัดเจนนะคะ ยูสนี้อยู่มานานก็ต้องรู้ดีว่าตั้งกระทู้แบบนี้ กะเทยต้องสนใจ


  Alert แจ้งลบข้อความนี้ | IP Printer-friendly page | Edit | Reply | Reply With Quote | Top
Hyolynn click here to view user rating
Member since 3-Oct-15
9426 posts, 55 feedbacks, 98 points

30. "RE: พบกระทู้หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือ เว็บสปอนเซ่อร์หลอกลวง ช่วยกันแจ้งไว้ในกระทู้นี้"
In response to message #29
 
08-Apr-18, 09:32 PM (SE Asia Standard Time)
Click to EMail Hyolynn Click to send private message to Hyolynn Click to view user profileClick to add this user to your buddy list  
>http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/203684.html?6
>
>แจ้งลบและแจ้งแบนยูสเซอร์นี้ค่ะ
>ตั้งกระทู้ล่อให้คนอยากรู้อยากเห็นแต่ไม่มีที่มา
>
>เจตนาก่อกวนชัดเจนนะคะ
>ยูสนี้อยู่มานานก็ต้องรู้ดีว่าตั้งกระทู้แบบนี้ กะเทยต้องสนใจ

ป้าผีชาเต้อแจ้งลบน้องทำไมข๊ะ หากวางลิ้งค์มึงก็แจ้งลบเหมือนกันอีดอก


.........................

น้องคิ้มคันหี

Ver. มาข่ะะะะ แบดๆบอยวงหีแดง


  Alert แจ้งลบข้อความนี้ | IP | 1069plaza.com Gay Movies หนังใหม่อัพเดททุกวัน เริ่มต้น 50 บาทเท่านั้น โหลดได้ไม่จำกัด 3 วัน Printer-friendly page | Edit | Reply | Reply With Quote | Top
เครื่องแจ้ง
Guest

31. "RE: พบกระทู้หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือ เว็บสปอนเซ่อร์หลอกลวง ช่วยกันแจ้งไว้ในกระทู้นี้"
In response to message #30
 
08-Apr-18, 09:45 PM (SE Asia Standard Time)
 
   >>http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/203684.html?6
>>
>>แจ้งลบและแจ้งแบนยูสเซอร์นี้ค่ะ
>>ตั้งกระทู้ล่อให้คนอยากรู้อยากเห็นแต่ไม่มีที่มา
>>
>>เจตนาก่อกวนชัดเจนนะคะ
>>ยูสนี้อยู่มานานก็ต้องรู้ดีว่าตั้งกระทู้แบบนี้ กะเทยต้องสนใจ
>
>ป้าผีชาเต้อแจ้งลบน้องทำไมข๊ะ
>หากวางลิ้งค์มึงก็แจ้งลบเหมือนกันอีดอก

ถ้าไม่ลบ ก็แปลว่าตั้งกระทู้แบบนี้ได้ ยั่วความอยากรู้อยากเห็นคนอื่น
ถ้าน้องตั้ง กระทู้แบบนี้บ้าง ก็อย่าสองมาตรฐานนะคะ


  Alert แจ้งลบข้อความนี้ | IP Printer-friendly page | Edit | Reply | Reply With Quote | Top
เครื่องแจ้งพฤติกรรมไม่เหมาะสม
Guest

32. "RE: พบกระทู้หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือ เว็บสปอนเซ่อร์หลอกลวง ช่วยกันแจ้งไว้ในกระทู้นี้"
In response to message #31
 
09-Apr-18, 11:55 PM (SE Asia Standard Time)
 
   รี 11 โยงเข้าการเมืองค่ะ
http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/203697.html?11#11


  Alert แจ้งลบข้อความนี้ | IP | 1069plaza.com Gay Movies หนังใหม่อัพเดททุกวัน เริ่มต้น 50 บาทเท่านั้น โหลดได้ไม่จำกัด 3 วัน Printer-friendly page | Edit | Reply | Reply With Quote | Top
เครื่องแจ้งพฤติกรรมไม่เหมาะสม
Guest

33. "RE: พบกระทู้หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือ เว็บสปอนเซ่อร์หลอกลวง ช่วยกันแจ้งไว้ในกระทู้นี้"
In response to message #32
 
11-Apr-18, 10:10 AM (SE Asia Standard Time)
 
   ยูสน้องขี้หีเอาภาพผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวกับกระทู้มาลง เจตนาแหกหีในกระทู้ที่ไม่ใช่กระทู้แหก รี 4 ค่ะ
http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/203721.html?4


  Alert แจ้งลบข้อความนี้ | IP Printer-friendly page | Edit | Reply | Reply With Quote | Top
น้องขี้หียูส AAA+++ (ล็อกอินไม่ได้เด๋วสวยกว่านี้)
Guest

34. "RE: พบกระทู้หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือ เว็บสปอนเซ่อร์หลอกลวง ช่วยกันแจ้งไว้ในกระทู้นี้"
In response to message #33
 
11-Apr-18, 10:17 AM (SE Asia Standard Time)
 
   >ยูสน้องขี้หีเอาภาพผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวกับกระทู้มาลง
>เจตนาแหกหีในกระทู้ที่ไม่ใช่กระทู้แหก รี 4 ค่ะ
>http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/203721.html?4

ไม่ใช่กระทู้แหก แล้วคุณป้ามาตามด่าน้องทำไมละค่ะ
ด่ามาก็ด่ากลับรีสองรี รูปใครก็ไม่รู้ ไม่เห็นหัว อาจจะเป็นรูปดาราก็ได้ จะดิ้นทำไมค่ะ
แล้วคุณป้าคิดว่าการขึ้นมาฟ้องทุกๆวัน เป็นเรื่องสนุกเอามันหรอค่ะ
น่าจะฟ้องตัวเองรี 1 จากกระทู้นี้นะค่ะ ที่ปากหมาไปอาละวาดใส่คนที่จะแจกรูป
ขนาดว่าป้าตานเขาเป็นแอดมิน คุณป้าเหี้ยชาเต้อยังไปลามปาม ลากเขาลงมาจิกกัดได้

รี 1 คะ
http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/203706.html?21#1


  Alert แจ้งลบข้อความนี้ | IP | 1069plaza.com Gay Movies หนังใหม่อัพเดททุกวัน เริ่มต้น 50 บาทเท่านั้น โหลดได้ไม่จำกัด 3 วัน Printer-friendly page | Edit | Reply | Reply With Quote | Top
ค่ะ
Guest

35. "RE: พบกระทู้หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือ เว็บสปอนเซ่อร์หลอกลวง ช่วยกันแจ้งไว้ในกระทู้นี้"
In response to message #34
 
11-Apr-18, 04:27 PM (SE Asia Standard Time)
 
   ตั้งกระทู้เจตนาแฝงแหกหีคนอื่นค่ะ
http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/203757.html?2


  Alert แจ้งลบข้อความนี้ | IP Printer-friendly page | Edit | Reply | Reply With Quote | Top
Hyolynn click here to view user rating
Member since 3-Oct-15
9426 posts, 55 feedbacks, 98 points

36. "RE: พบกระทู้หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือ เว็บสปอนเซ่อร์หลอกลวง ช่วยกันแจ้งไว้ในกระทู้นี้"
In response to message #35
 
11-Apr-18, 04:36 PM (SE Asia Standard Time)
Click to EMail Hyolynn Click to send private message to Hyolynn Click to view user profileClick to add this user to your buddy list  
>ตั้งกระทู้เจตนาแฝงแหกหีคนอื่นค่ะ
>http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/203757.html?2

แหกหีใครข๊ะ กู งง จ้องแต่จะแจ้งๆ ชาเต้อจิตเภท


.........................

น้องคิ้มคันหี

Ver. มาข่ะะะะ แบดๆบอยวงหีแดง


  Alert แจ้งลบข้อความนี้ | IP | 1069plaza.com Gay Movies หนังใหม่อัพเดททุกวัน เริ่มต้น 50 บาทเท่านั้น โหลดได้ไม่จำกัด 3 วัน Printer-friendly page | Edit | Reply | Reply With Quote | Top
lannagirl
Charter Member
Rate this user

37. "RE: พบกระทู้หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือ เว็บสปอนเซ่อร์หลอกลวง ช่วยกันแจ้งไว้ในกระทู้นี้"
In response to message #36
 
13-Apr-18, 12:38 PM (SE Asia Standard Time)
Click to EMail lannagirl Click to send private message to lannagirl Click to add this user to your buddy list  
   http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/203789.html#5

รี 3 หาเรื่องหนูค่ะ หนูยังไม่ได้ทำอะไรเขาเลย ไม่เคยไปด่าไม่เคยไปยุ่ง
ตั้งกระทู้แรกก็โดนยูสเซอร์แบบนี้มาปั่นป่วนแล้วค่ะ นิสัยแย่มาก ไร้มารยาท


  Alert แจ้งลบข้อความนี้ | IP Printer-friendly page | Edit | Reply | Reply With Quote | Top
Hyolynn click here to view user rating
Member since 3-Oct-15
9426 posts, 55 feedbacks, 98 points

38. "RE: พบกระทู้หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือ เว็บสปอนเซ่อร์หลอกลวง ช่วยกันแจ้งไว้ในกระทู้นี้"
In response to message #37
 
13-Apr-18, 12:41 PM (SE Asia Standard Time)
Click to EMail Hyolynn Click to send private message to Hyolynn Click to view user profileClick to add this user to your buddy list  
>http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/203789.html#5
>
>รี 3 หาเรื่องหนูค่ะ หนูยังไม่ได้ทำอะไรเขาเลย
>ไม่เคยไปด่าไม่เคยไปยุ่ง
>ตั้งกระทู้แรกก็โดนยูสเซอร์แบบนี้มาปั่นป่วนแล้วค่ะ
>นิสัยแย่มาก ไร้มารยาท

ยังขี้ฟ้องเหมือนเดิมนะข๊ะ แล้วรู้เหรอว่าชาเต้อแปลว่าอะไร น้อง งง


.........................

น้องคิ้มคันหี

Ver. มาข่ะะะะ แบดๆบอยวงหีแดง


  Alert แจ้งลบข้อความนี้ | IP | 1069plaza.com Gay Movies หนังใหม่อัพเดททุกวัน เริ่มต้น 50 บาทเท่านั้น โหลดได้ไม่จำกัด 3 วัน Printer-friendly page | Edit | Reply | Reply With Quote | Top
lannagirl
Charter Member
Rate this user

39. "RE: พบกระทู้หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือ เว็บสปอนเซ่อร์หลอกลวง ช่วยกันแจ้งไว้ในกระทู้นี้"
In response to message #38
 
13-Apr-18, 12:56 PM (SE Asia Standard Time)
Click to EMail lannagirl Click to send private message to lannagirl Click to add this user to your buddy list  
   >>http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/203789.html#5
>>
>>รี 3 หาเรื่องหนูค่ะ หนูยังไม่ได้ทำอะไรเขาเลย
>>ไม่เคยไปด่าไม่เคยไปยุ่ง
>>ตั้งกระทู้แรกก็โดนยูสเซอร์แบบนี้มาปั่นป่วนแล้วค่ะ
>>นิสัยแย่มาก ไร้มารยาท
>
>ยังขี้ฟ้องเหมือนเดิมนะข๊ะ แล้วรู้เหรอว่าชาเต้อแปลว่าอะไร
>น้อง งง

หนูติดใจที่คุณมาเรียกหนูว่าป้าค่ะ คนคุยกันครั้งแรกเขาเรียกกันแบบนี้เหรอ
หนูมั่นใจว่าไม่เคยไปยุ่งอะไรกับคุณ กระทู้ที่คุณตั้งหนูก็ไปตอบด้วยถ้อยคำสุภาพ
แล้วคุณมาหาเรื่องหนูทำไมคะ


  Alert แจ้งลบข้อความนี้ | IP Printer-friendly page | Edit | Reply | Reply With Quote | Top
lannagirl
Charter Member
Rate this user

40. "RE: พบกระทู้หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือ เว็บสปอนเซ่อร์หลอกลวง ช่วยกันแจ้งไว้ในกระทู้นี้"
In response to message #39
 
13-Apr-18, 01:33 PM (SE Asia Standard Time)
Click to EMail lannagirl Click to send private message to lannagirl Click to add this user to your buddy list  
   http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/203789.html?7

รี 6 ค่ะโม ยังตามรังควาญไม่เลิกรา หนูไม่เคยไปทำอะไรให้เขาเลยค่ะ
หนูเป็นมิตรกับทุกคน ทำไมต้องมายุ่งมาทำร้ายหนูด้วยคะ


  Alert แจ้งลบข้อความนี้ | IP | 1069plaza.com Gay Movies หนังใหม่อัพเดททุกวัน เริ่มต้น 50 บาทเท่านั้น โหลดได้ไม่จำกัด 3 วัน Printer-friendly page | Edit | Reply | Reply With Quote | Top
รำคาญละ
Guest

41. "RE: พบกระทู้หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือ เว็บสปอนเซ่อร์หลอกลวง ช่วยกันแจ้งไว้ในกระทู้นี้"
In response to message #40
 
13-Apr-18, 03:37 PM (SE Asia Standard Time)
 
   >http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/203789.html?7
>
>รี 6 ค่ะโม ยังตามรังควาญไม่เลิกรา
>หนูไม่เคยไปทำอะไรให้เขาเลยค่ะ
>หนูเป็นมิตรกับทุกคน ทำไมต้องมายุ่งมาทำร้ายหนูด้วยคะ

เข้ามาซัพพอร์ทรีนี้ค่ะ รู้สึกว่ายูส Hyolynn ชักจะคะนองเกินไปแล้วค่ะ โดยเฉพาะช่วง 2-3 วันมานี้ ทั้งตั้งกระทู้ขี้หี ทั้งเข้าไปป่วนกระทู้คนอื่น นี่ยูสเค้าสมัครมาใหม่ก็เข้าไปด่าเค้าว่าเหี้ยชาเต้อก่อนเลย แล้วไม่ใช่แค่รีเดียวด้วย กระทู้ก็ไม่ใช่กระทู้ขี้หีไร้สาระแบบที่ยุส Hyolynn ตั้งนะคะถึงจะอ้างความชอบธรรมเข้าไปป่วนได้ แบบนี้มันออกแนวเกะกะระรานแล้วนะคะ ถ้ายังจำได้ยูสนี้เคยทำตัวแบบนี้มาแล้วหลายครั้ง ล่าสุดก็โดนโมออกมาคาดโทษหมายหัวว่าจะแบนทั้งยวง จนเงียบเล่นแบบสงบเสงี่ยมอยู่ได้พักนึง ตอนนี้กลับมาทำนิสัยแบบเดิมอีกแล้ว หวังว่าจะมีการจัดการแบบจริงจังซะทีนะคะสำหรับยูสนี้


  Alert แจ้งลบข้อความนี้ | IP Printer-friendly page | Edit | Reply | Reply With Quote | Top
เอาให้ถึงร่างต้นมันเลยค่ะ
Guest

42. "RE: พบกระทู้หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือ เว็บสปอนเซ่อร์หลอกลวง ช่วยกันแจ้งไว้ในกระทู้นี้"
In response to message #41
 
13-Apr-18, 03:46 PM (SE Asia Standard Time)
 
   รี 11 ด่าแม่คนอื่นค่ะ
http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/203804.html?15#11


  Alert แจ้งลบข้อความนี้ | IP | 1069plaza.com Gay Movies หนังใหม่อัพเดททุกวัน เริ่มต้น 50 บาทเท่านั้น โหลดได้ไม่จำกัด 3 วัน Printer-friendly page | Edit | Reply | Reply With Quote | Top
ขี้เกียจล็อคอิน
Guest

43. "RE: พบกระทู้หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือ เว็บสปอนเซ่อร์หลอกลวง ช่วยกันแจ้งไว้ในกระทู้นี้"
In response to message #41
 
13-Apr-18, 04:17 PM (SE Asia Standard Time)
 
   >>http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/203789.html?7
>>
>>รี 6 ค่ะโม ยังตามรังควาญไม่เลิกรา
>>หนูไม่เคยไปทำอะไรให้เขาเลยค่ะ
>>หนูเป็นมิตรกับทุกคน ทำไมต้องมายุ่งมาทำร้ายหนูด้วยคะ
>
>เข้ามาซัพพอร์ทรีนี้ค่ะ รู้สึกว่ายูส Hyolynn
>ชักจะคะนองเกินไปแล้วค่ะ โดยเฉพาะช่วง 2-3 วันมานี้
>ทั้งตั้งกระทู้ขี้หี ทั้งเข้าไปป่วนกระทู้คนอื่น
>นี่ยูสเค้าสมัครมาใหม่ก็เข้าไปด่าเค้าว่าเหี้ยชาเต้อก่อนเลย
>แล้วไม่ใช่แค่รีเดียวด้วย
>กระทู้ก็ไม่ใช่กระทู้ขี้หีไร้สาระแบบที่ยุส Hyolynn
>ตั้งนะคะถึงจะอ้างความชอบธรรมเข้าไปป่วนได้
>แบบนี้มันออกแนวเกะกะระรานแล้วนะคะ
>ถ้ายังจำได้ยูสนี้เคยทำตัวแบบนี้มาแล้วหลายครั้ง
>ล่าสุดก็โดนโมออกมาคาดโทษหมายหัวว่าจะแบนทั้งยวง
>จนเงียบเล่นแบบสงบเสงี่ยมอยู่ได้พักนึง
>ตอนนี้กลับมาทำนิสัยแบบเดิมอีกแล้ว
>หวังว่าจะมีการจัดการแบบจริงจังซะทีนะคะสำหรับยูสนี้

ออกคำสั่งโมได้ด้วยเหรอคะ


  Alert แจ้งลบข้อความนี้ | IP Printer-friendly page | Edit | Reply | Reply With Quote | Top
รำคาญละ
Guest

44. "RE: พบกระทู้หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือ เว็บสปอนเซ่อร์หลอกลวง ช่วยกันแจ้งไว้ในกระทู้นี้"
In response to message #41
 
13-Apr-18, 04:20 PM (SE Asia Standard Time)
 
   ยังไม่เลิกค่ะ ถอดหัวใช้ชื่อเลขาตัวเองเข้ามาป่วนต่อ
http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/203789.html?10#10


  Alert แจ้งลบข้อความนี้ | IP | 1069plaza.com Gay Movies หนังใหม่อัพเดททุกวัน เริ่มต้น 50 บาทเท่านั้น โหลดได้ไม่จำกัด 3 วัน Printer-friendly page | Edit | Reply | Reply With Quote | Top
Hyolynn click here to view user rating
Member since 3-Oct-15
9426 posts, 55 feedbacks, 98 points

45. "RE: พบกระทู้หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือ เว็บสปอนเซ่อร์หลอกลวง ช่วยกันแจ้งไว้ในกระทู้นี้"
In response to message #0
 
14-Apr-18, 10:48 AM (SE Asia Standard Time)
Click to EMail Hyolynn Click to send private message to Hyolynn Click to view user profileClick to add this user to your buddy list  
จิตเภทอาการกำเริบดันกระทู้ใหญ่เรยข่ะะะ น่าอัวทากๆๆๆ

กริ๊ชชชชช


.........................

น้องคิ้มคันหี

Ver. มาข่ะะะะ แบดๆบอยวงหีแดง


  Alert แจ้งลบข้อความนี้ | IP Printer-friendly page | Edit | Reply | Reply With Quote | Top
sehun makneazodsoy click here to view user rating
Member since 26-Jun-15
772 posts, 73 feedbacks, 110 points

46. "RE: พบกระทู้หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือ เว็บสปอนเซ่อร์หลอกลวง ช่วยกันแจ้งไว้ในกระทู้นี้"
In response to message #45
 
14-Apr-18, 11:06 AM (SE Asia Standard Time)
Click to EMail sehun%20makneazodsoy Click to send private message to sehun%20makneazodsoy Click to view user profileClick to add this user to your buddy list  
รี7ไล่คนอื่นไปตายใช้คำพูดหยาบคายค่ะ
http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/203816.html?9


  Alert แจ้งลบข้อความนี้ | IP | 1069plaza.com Gay Movies หนังใหม่อัพเดททุกวัน เริ่มต้น 50 บาทเท่านั้น โหลดได้ไม่จำกัด 3 วัน Printer-friendly page | Edit | Reply | Reply With Quote | Top
sehun makneazodsoy click here to view user rating
Member since 26-Jun-15
772 posts, 73 feedbacks, 110 points

47. "RE: พบกระทู้หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือ เว็บสปอนเซ่อร์หลอกลวง ช่วยกันแจ้งไว้ในกระทู้นี้"
In response to message #46
 
15-Apr-18, 00:06 AM (SE Asia Standard Time)
Click to EMail sehun%20makneazodsoy Click to send private message to sehun%20makneazodsoy Click to view user profileClick to add this user to your buddy list  
ทู้นี้เหมือนเหมารวมทั้งจังหวัดเลยค่ะ ถ้าคนโคราชมาเห็นต้องรู้สึกไม่ดีแน่เลย
ฝากโมพิจารณาด้วยค่ะ
http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/203837.html?2


  Alert แจ้งลบข้อความนี้ | IP Printer-friendly page | Edit | Reply | Reply With Quote | Top
sehun makneazodsoy click here to view user rating
Member since 26-Jun-15
772 posts, 73 feedbacks, 110 points

48. "RE: พบกระทู้หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือ เว็บสปอนเซ่อร์หลอกลวง ช่วยกันแจ้งไว้ในกระทู้นี้"
In response to message #47
 
15-Apr-18, 04:24 PM (SE Asia Standard Time)
Click to EMail sehun%20makneazodsoy Click to send private message to sehun%20makneazodsoy Click to view user profileClick to add this user to your buddy list  
โมค่ะรี124มาtestอะไรในกระทู้ไม่รู้คะ
http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/203796.html?124


  Alert แจ้งลบข้อความนี้ | IP | 1069plaza.com Gay Movies หนังใหม่อัพเดททุกวัน เริ่มต้น 50 บาทเท่านั้น โหลดได้ไม่จำกัด 3 วัน Printer-friendly page | Edit | Reply | Reply With Quote | Top
ณ๊องฮุนแด๊ะแด๋ click here to view user rating
Member since 15-Feb-17
307 posts, 1 feedbacks, 2 points

49. "RE: พบกระทู้หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือ เว็บสปอนเซ่อร์หลอกลวง ช่วยกันแจ้งไว้ในกระทู้นี้"
In response to message #0
 
16-Apr-18, 10:03 AM (SE Asia Standard Time)
Click to EMail %B3%EA%CD%A7%CE%D8%B9%E1%B4%EA%D0%E1%B4%EB Click to send private message to %B3%EA%CD%A7%CE%D8%B9%E1%B4%EA%D0%E1%B4%EB Click to view user profileClick to add this user to your buddy list  
สวัสดีปีใหม่ไทยแอดมิน,โม และผู้เล่นทุกคนนะคะ

ขอให้สุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บไม่ไข้ ผ่านอุปสรรคตั่งต่างแบบเจ็บปวดน้อยที่สุด

อยากให้อยู่ทะเลาะกันในบอร์ดปาล์มอีกหมื่นปี //กราบที่อก
.
.
.
ปล. ณ๊องฮุนพิมพ์ในนี้แหละ ขี้เกียจตั้งมู้ คลซ๋วยจะพิมพ์ตรงไหนก็ได้ป่ะ จบนะ!!!


  Alert แจ้งลบข้อความนี้ | IP Printer-friendly page | Edit | Reply | Reply With Quote | Top
sehun makneazodsoy click here to view user rating
Member since 26-Jun-15
772 posts, 73 feedbacks, 110 points

50. "RE: พบกระทู้หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือ เว็บสปอนเซ่อร์หลอกลวง ช่วยกันแจ้งไว้ในกระทู้นี้"
In response to message #49
 
16-Apr-18, 03:55 PM (SE Asia Standard Time)
Click to EMail sehun%20makneazodsoy Click to send private message to sehun%20makneazodsoy Click to view user profileClick to add this user to your buddy list  
รี2ด่าแม่คนอื่นเป็นกระหรี่
http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/203765.html?2


  Alert แจ้งลบข้อความนี้ | IP | 1069plaza.com Gay Movies หนังใหม่อัพเดททุกวัน เริ่มต้น 50 บาทเท่านั้น โหลดได้ไม่จำกัด 3 วัน Printer-friendly page | Edit | Reply | Reply With Quote | Top
เฮ้ยคือแบบ click here to view user rating
Member since 11-May-17
35 posts, 1 feedbacks, 2 points

51. "RE: พบกระทู้หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือ เว็บสปอนเซ่อร์หลอกลวง ช่วยกันแจ้งไว้ในกระทู้นี้"
In response to message #50
 
19-Apr-18, 09:20 AM (SE Asia Standard Time)
Click to EMail %E0%CE%E9%C2%A4%D7%CD%E1%BA%BA Click to send private message to %E0%CE%E9%C2%A4%D7%CD%E1%BA%BA Click to view user profileClick to add this user to your buddy list  
รี 1 โพสภาพใหญ่เกินที่บอร์ดกำหนดค่ะ
http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/203940.html?1


  Alert แจ้งลบข้อความนี้ | IP Printer-friendly page | Edit | Reply | Reply With Quote | Top
kabmoo697 click here to view user rating
Member since 12-Sep-15
2154 posts, 109 feedbacks, 143 points

52. "RE: พบกระทู้หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือ เว็บสปอนเซ่อร์หลอกลวง ช่วยกันแจ้งไว้ในกระทู้นี้"
In response to message #51
 
19-Apr-18, 05:12 PM (SE Asia Standard Time)
Click to send private message to kabmoo697 Click to view user profileClick to add this user to your buddy list  
http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/203951.html?12

กระทู้การเมืองเสี่ยงบอร์ดปลิวคร่ะะพรี่ๆๆๆ


  Alert แจ้งลบข้อความนี้ | IP | 1069plaza.com Gay Movies หนังใหม่อัพเดททุกวัน เริ่มต้น 50 บาทเท่านั้น โหลดได้ไม่จำกัด 3 วัน Printer-friendly page | Edit | Reply | Reply With Quote | Top

Conferences | Topics | Previous Topic | Next Topic

*** ข้อความที่ท่านได้อ่านในเว็บเพจนี้ เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และตีพิมพ์แบบอัตโนมัติ ผู้ดูแลเว็บไซต์แห่งนี้ ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย
และ ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตัวเอง
ห้ามโพสข้อความ รูปภาพ ไฟล์ที่มีลิขสิทธิ์ ที่สร้างความเสียหายให้แก่บุคคลอื่น
ท่านสามารถแจ้งลบข้อความได้ที่ Link "แจ้งลบข้อความ" ที่มีอยู่ใต้ข้อความทุกข้อความ หรือแจ้งมาได้ที่ ryubedroom@yahoo.com

Our Sponsor


Copyright Palm-Plaza,Inc. All Rights Reserved.


 free counters