We have no responsibility for the contents in this web community!

ถ้าเข้ามาแล้วพบว่ากระทู้ไม่เรียงตามวัน/เวลา ให้คลิ๊กตรงคำว่า Date/Time ที่อยู่ตรงแถบสีม่วงๆ นะครับ


ห้ามลงประกาศโฆษณา หรือโปรโมทในเชิงธุรกิจใดๆ ทุกชนิด ยกเว้นสปอนเซ่อร์!!!!!

*** ห้ามใช้เนื้อที่บอร์ดเพื่อแอบแฝงขายบริการทางเพศ ***

RBR Section


Register
สมัครสมาชิก


What's RBR?
ต่ออายุสมาชิก

**** ส่วนบริการเข้าบอร์ดลับเฉพาะสำหรับสมาชิก RBR (บอร์ดรูป Devil), (บอร์ดวีดีโอ Zombie) ต้องการติดต่อสอบถาม ส่งเมลล์ที่ ryubedroom@yahoo.com เท่านั้น ****

กรุณาคลิ๊กที่นี่และ Bookmark ไว้ด้วยครับ

Palm-Plaza.com

Subject: "พบกระทู้หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือ เว็บสปอนเซ่อร์หลอกลวง ช่วยกันแจ้งไว้ในกระทู้นี้"     Previous Topic | Next Topic
Printer-friendly copy     Email this topic to a friend    
Conferences ThE LoveR Topic #203016
Reading Topic #203016
Bar_@_Lovermoderator click here to view user rating
Member since 3-Feb-12
2770 posts, 1 feedbacks, 2 points

"พบกระทู้หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือ เว็บสปอนเซ่อร์หลอกลวง ช่วยกันแจ้งไว้ในกระทู้นี้"
 
10-Mar-18, 02:36 PM (SE Asia Standard Time)
Click to EMail Bar_%40_Lover Click to send private message to Bar_%40_Lover Click to add this user to your buddy list  
LAST EDITED ON 10-Mar-18 AT 02:36 PM (SE Asia Standard Time)
 
- แจ้งข้อมูลพร้อมลิงค์เช่นเดิม
- ห้ามทะเลาะกันในกระทู้นี้

...
..
.
เจ๊ บาร์


  Alert แจ้งลบข้อความนี้ | IP |
|
| 1069plaza.com Gay Movies หนังใหม่อัพเดททุกวัน เริ่มต้น 50 บาทเท่านั้น โหลดได้ไม่จำกัด 3 วัน
Printer-friendly page | Edit | Reply | Reply With Quote | Top

 

Conferences | Topics | Previous Topic | Next Topic
.
Guest

1. "RE: พบกระทู้หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือ เว็บสปอนเซ่อร์หลอกลวง ช่วยกันแจ้งไว้ในกระทู้นี้"
In response to message #0
 
12-Mar-18, 08:50 AM (SE Asia Standard Time)
 
   http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/203013.html?25

คลิปคนไทยผิดกฏบอร์ดค่ะ เอามาลงไม่ได้


  Alert แจ้งลบข้อความนี้ | IP Printer-friendly page | Edit | Reply | Reply With Quote | Top
พรรณวรท
Guest

2. "RE: พบกระทู้หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือ เว็บสปอนเซ่อร์หลอกลวง ช่วยกันแจ้งไว้ในกระทู้นี้"
In response to message #1
 
13-Mar-18, 04:45 PM (SE Asia Standard Time)
 
   รี 6 ด่าลูกกะหรี่ค่ะ

http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/203094.html?6


  Alert แจ้งลบข้อความนี้ | IP | 1069plaza.com Gay Movies หนังใหม่อัพเดททุกวัน เริ่มต้น 50 บาทเท่านั้น โหลดได้ไม่จำกัด 3 วัน Printer-friendly page | Edit | Reply | Reply With Quote | Top
เครื่องแจ้ง
Guest

3. "RE: พบกระทู้หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือ เว็บสปอนเซ่อร์หลอกลวง ช่วยกันแจ้งไว้ในกระทู้นี้"
In response to message #2
 
13-Mar-18, 06:31 PM (SE Asia Standard Time)
 
   กระทู้ตกไปเกือบอาทิตย์ ไม่มีคนสนใจจะตอบแล้ว ยังหน้าด้านดันขึ้นมา เกะกะเปลืองแบนด์วิธบอร์ดมากค่ะ
http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/202324.html?57#68


  Alert แจ้งลบข้อความนี้ | IP Printer-friendly page | Edit | Reply | Reply With Quote | Top
น้องขี้หียูส AAA+++ (ล็อกอินไม่ได้เด๋วสวยกว่านี้)
Guest

4. "RE: พบกระทู้หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือ เว็บสปอนเซ่อร์หลอกลวง ช่วยกันแจ้งไว้ในกระทู้นี้"
In response to message #3
 
13-Mar-18, 07:09 PM (SE Asia Standard Time)
 
   ของน้องยังมีคลิปโคยที่คนเขาขอมา มาแปะให้เป็นแก่นสารสาระ
ถ้าจะแจ้งกระทู้สวะเปลืองแบนด์วิธของบอร์ดน่าจะเป็นกระทู้คุณป้ามากกว่านะค่ะ
//จึงเรียนมาเพื่อทราบคะพี่ๆโม+แอดมิน

http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/202949.html?10

http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/203087.html?9

http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/203102.html?2

http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/203071.html?3

http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/202854.html?12

http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/202855.html?7

http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/203026.html?12

http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/202761.html?10

http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/202917.html?13

http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/202889.html?12


  Alert แจ้งลบข้อความนี้ | IP | 1069plaza.com Gay Movies หนังใหม่อัพเดททุกวัน เริ่มต้น 50 บาทเท่านั้น โหลดได้ไม่จำกัด 3 วัน Printer-friendly page | Edit | Reply | Reply With Quote | Top
ร่วมด้วยช่วยแจ้ง
Guest

5. "RE: พบกระทู้หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือ เว็บสปอนเซ่อร์หลอกลวง ช่วยกันแจ้งไว้ในกระทู้นี้"
In response to message #4
 
14-Mar-18, 08:22 PM (SE Asia Standard Time)
 
   กระทู้ตั้งมาถามดีๆ เจ้าของกระทู้ก็บอกแล้วว่าขอคำตอบสาระ แต่น้องขี้หีก็ยังจะเข้าไปหาเรื่องด่าทำลายบรรยากาศกระทู้ นิสัยอันธพาลเกะกะระรานมากค่ะ ฝากตักเตือนด้วยค่ะ
http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/203074.html?15#15


  Alert แจ้งลบข้อความนี้ | IP Printer-friendly page | Edit | Reply | Reply With Quote | Top
น้องขี้หี
Member since 10-Oct-15
7367 posts, Rate this user

6. "RE: พบกระทู้หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือ เว็บสปอนเซ่อร์หลอกลวง ช่วยกันแจ้งไว้ในกระทู้นี้"
In response to message #5
 
14-Mar-18, 09:16 PM (SE Asia Standard Time)
Click to send private message to %B9%E9%CD%A7%A2%D5%E9%CB%D5 Click to add this user to your buddy list  
ไม่มีสาระตรงไหนค่ะ มีรูปมีลิ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการผ่าตัดเย็บกระเพาะ
น้องว่าคุณป้าเหี้ยชาเต้อแบบถาวรเตือนตัวเองดีกว่านะค่ะ
คุณป้าเริ่มการด่าทอก่อน โดยที่น้องยังไม่ได้เข้าไปตอบอะไรในหลายๆทู้
เป็นการทำลายบรรยากาศกระทู้ เหมือนจะพยายามหาเรื่องแหกหีนอกรอบ
//จึงเรียนมาเพื่อทราบคะพี่ๆโม+แอดมิน

รี 2
http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/203087.html?8#2

รี 1
http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/203082.html?14#1

ตั้งแต่หัวกระทู้เลยคะ
http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/203098.html#9

...


  Alert แจ้งลบข้อความนี้ | IP | 1069plaza.com Gay Movies หนังใหม่อัพเดททุกวัน เริ่มต้น 50 บาทเท่านั้น โหลดได้ไม่จำกัด 3 วัน Printer-friendly page | Edit | Reply | Reply With Quote | Top
น้องขี้หี
Member since 10-Oct-15
7367 posts, Rate this user

7. "RE: พบกระทู้หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือ เว็บสปอนเซ่อร์หลอกลวง ช่วยกันแจ้งไว้ในกระทู้นี้"
In response to message #6
 
15-Mar-18, 09:41 PM (SE Asia Standard Time)
Click to send private message to %B9%E9%CD%A7%A2%D5%E9%CB%D5 Click to add this user to your buddy list  
กะเทยเหี้ยจิตเภทฟลัดกระทู้ด้วยภาพแหกหี ไม่เกี่ยวกับหัวกระทู้
//จึงเรียนมาเพื่อทราบคะพี่โม+แอดมิน

รี 18 คะ
http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/203137.html?18#18

...


  Alert แจ้งลบข้อความนี้ | IP Printer-friendly page | Edit | Reply | Reply With Quote | Top
น้องขี้หียูส AAA+++ (ล็อกอินไม่ได้เด๋วสวยกว่านี้)
Guest

8. "RE: พบกระทู้หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือ เว็บสปอนเซ่อร์หลอกลวง ช่วยกันแจ้งไว้ในกระทู้นี้"
In response to message #7
 
16-Mar-18, 11:26 PM (SE Asia Standard Time)
 
   ขอความกรุณาพี่ๆโม+แอดมินจัดการเหี้ยชาเต้อป่วนบอร์ดไล่ด่าพ่อด่าแม่ด้วยคะ
//จึงเรียนมาเพื่อทราบ

รี 9 คะ
http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/203155.html?9#9

รี 1 คะ
http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/203141.html?2

ตามด่าในกระทู้ขอภาพขอคลิปทำลายบรรยากาศคะ รี 15
http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/203150.html?15#15  Alert แจ้งลบข้อความนี้ | IP | 1069plaza.com Gay Movies หนังใหม่อัพเดททุกวัน เริ่มต้น 50 บาทเท่านั้น โหลดได้ไม่จำกัด 3 วัน Printer-friendly page | Edit | Reply | Reply With Quote | Top
Win Ittiphat click here to view user rating
Member since 10-Jun-17
115 posts, 1 feedbacks, 2 points

9. "RE: พบกระทู้หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือ เว็บสปอนเซ่อร์หลอกลวง ช่วยกันแจ้งไว้ในกระทู้นี้"
In response to message #0
 
16-Mar-18, 11:38 PM (SE Asia Standard Time)
Click to EMail Win%20Ittiphat Click to send private message to Win%20Ittiphat Click to view user profileClick to add this user to your buddy list  
http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/203167.html?1

เปิดล่อเป้า เด่วมีคนมาตบแน่นอน ในข่าวเพิ่งมีงานนี้พอดี


  Alert แจ้งลบข้อความนี้ | IP Printer-friendly page | Edit | Reply | Reply With Quote | Top
ด้วยความหวังดี
Guest

10. "RE: พบกระทู้หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือ เว็บสปอนเซ่อร์หลอกลวง ช่วยกันแจ้งไว้ในกระทู้นี้"
In response to message #9
 
20-Mar-18, 12:22 PM (SE Asia Standard Time)
 
   ยูส Hyolynn เอาภาพจากทวิตที่กำลังเป็นประเด็นมาลง ตอนนี้ดาราเจ้าตัวในภาพกำลังดำเนินคดีกับคนลงภาพอยู่ กลัวบอร์ดปาล์มจะโดนหางเลขด้วยครับ
http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/203247.html?0


  Alert แจ้งลบข้อความนี้ | IP | 1069plaza.com Gay Movies หนังใหม่อัพเดททุกวัน เริ่มต้น 50 บาทเท่านั้น โหลดได้ไม่จำกัด 3 วัน Printer-friendly page | Edit | Reply | Reply With Quote | Top
ช่วยดูหน่อยครับ
Guest

11. "RE: พบกระทู้หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือ เว็บสปอนเซ่อร์หลอกลวง ช่วยกันแจ้งไว้ในกระทู้นี้"
In response to message #10
 
20-Mar-18, 04:17 PM (SE Asia Standard Time)
 
   เกินไปมั้ย เอารถเอารุ่นเอาสีเอาทะเบียนมาโพสต์ขนาดนี้อ่ะครับ

http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID4/98045.html#3


  Alert แจ้งลบข้อความนี้ | IP Printer-friendly page | Edit | Reply | Reply With Quote | Top
หน่วยรายงานพฤติกรรมไม่เหมาะสม
Guest

12. "RE: พบกระทู้หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือ เว็บสปอนเซ่อร์หลอกลวง ช่วยกันแจ้งไว้ในกระทู้นี้"
In response to message #11
 
20-Mar-18, 08:00 PM (SE Asia Standard Time)
 
   กระทู้สาระ จขกท.ตั้งถามดีๆ ยูสน้องขี้หีก็เข้ามาป่วนนอกเรื่องและยังลากเอายูสอื่นมาหาเรื่องแหกในกระทู้อีก เสียมารยาทและทำลายบรรยากาศกระทู้มากค่ะ
http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/203253.html#3


  Alert แจ้งลบข้อความนี้ | IP | 1069plaza.com Gay Movies หนังใหม่อัพเดททุกวัน เริ่มต้น 50 บาทเท่านั้น โหลดได้ไม่จำกัด 3 วัน Printer-friendly page | Edit | Reply | Reply With Quote | Top
เครื่องแจ้ง
Guest

13. "RE: พบกระทู้หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือ เว็บสปอนเซ่อร์หลอกลวง ช่วยกันแจ้งไว้ในกระทู้นี้"
In response to message #11
 
20-Mar-18, 08:06 PM (SE Asia Standard Time)
 
   กะเทยบ่างจิตเภทฟลัดกระทู้ด้วยภาพแหกหี ไม่เกี่ยวกับหัวกระทู้
//จึงเรียนมาเพื่อทราบคะพี่โม+แอดมิน

รี 3 คะ
http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/203253.html?4


  Alert แจ้งลบข้อความนี้ | IP Printer-friendly page | Edit | Reply | Reply With Quote | Top
น้องขี้หียูส AAA+++ (ล็อกอินไม่ได้เด๋วสวยกว่านี้)
Guest

14. "RE: พบกระทู้หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือ เว็บสปอนเซ่อร์หลอกลวง ช่วยกันแจ้งไว้ในกระทู้นี้"
In response to message #13
 
20-Mar-18, 08:18 PM (SE Asia Standard Time)
 
  
ขอแจ้งกระทู้เหี้ยจิตเภทแยกร่างคุยกันเอง ลากออกไปนอกทะเล
เนื้อหาไม่เกี่ยวกับหัวกระทู้ แถมด่าคนที่เข้าไปตอบอย่างหยาบๆคายๆด้วยคะ
//จึงเรียนมาเพื่อทราบคะพี่ๆโม+แอดมิน

ปล. แจ้งเบาะแสคนสอนภาษา ไม่เกี่ยวกับกระทู้ยังไงค่ะ แจ้งมั่วๆน่าจะโดนแบนนะค่ะ

คุยกับตัวเองทั้งกระทู้เลยคะ
http://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/203250.html?25


  Alert แจ้งลบข้อความนี้ | IP | 1069plaza.com Gay Movies หนังใหม่อัพเดททุกวัน เริ่มต้น 50 บาทเท่านั้น โหลดได้ไม่จำกัด 3 วัน Printer-friendly page | Edit | Reply | Reply With Quote | Top

Conferences | Topics | Previous Topic | Next Topic

*** ข้อความที่ท่านได้อ่านในเว็บเพจนี้ เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และตีพิมพ์แบบอัตโนมัติ ผู้ดูแลเว็บไซต์แห่งนี้ ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย
และ ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตัวเอง
ห้ามโพสข้อความ รูปภาพ ไฟล์ที่มีลิขสิทธิ์ ที่สร้างความเสียหายให้แก่บุคคลอื่น
ท่านสามารถแจ้งลบข้อความได้ที่ Link "แจ้งลบข้อความ" ที่มีอยู่ใต้ข้อความทุกข้อความ หรือแจ้งมาได้ที่ ryubedroom@yahoo.com

Our Sponsor


Copyright Palm-Plaza,Inc. All Rights Reserved.


 free counters