Go back to previous page
Forum URL: http://www.palm-plaza.com/cgi-bin/CCforum/board.cgi
Forum Name: DeMOn
Topic ID: 2526
Message ID: 6
#6, RE: ใครชอบหนังโป้ชาย-หญิงของปินอย หรือไทย หรืออินโด ... เข้ามาครับ..
Posted by Like on 31-Aug-12 at 11:01 PM
In response to message #5
̀ที่ถามว่าหนังชาย หญิง ทำไมหน้าเงือกแล้วชอบดู

ขอตอบนะคะ ว่าชายจริงน่าเงือก แต่เขาก็มีเสน่ห์แห่งความเป็นชายจริง เป็นสเน่ห์ที่หาไม่ได้ในเกย์ และเป็นเสน่ห์ที่คนใฝ่หาชายจริงชอบ ซึ่งเกย์ไม่มีวันเทียบได้

ควยจริง หีจริง ยังไงก็ดีกว่า ใคร ๆ ก็ชอบของจริง ชายจริง หญิงจริง ค่ะ

กระเทยความจริงก็อยากได้ผู้ชายจริงค่ะ ไม่ใช่อยากได้เกย์สาวแอ็บแมน