Go back to previous page
Forum URL: http://www.palm-plaza.com/cgi-bin/CCforum/board.cgi
Forum Name: DeMOn
Topic ID: 4017
#0, กูจะนั่งรถไปหาแม่ที่ลาดกระบัง 1.กูเดินตามทางไปป้าย,มึงจะขวางตามซอย,สั่งรถออกจากบ้านคนทำไมไอ้คนใจบาป 2.กูขึ้น60แอร์มึงจะรถเก่งตำรวจประกบกูทำไมไอ้หน้าหีกลัวแพ้เหมือนเชื้อราขึ้นสมองอยากนำขบวนรถกู???
Posted by fake fake on 30-Nov-17 at 10:50 AM
เหี้ย