We have no responsibility for the contents in this web community!

ถ้าเข้ามาแล้วพบว่ากระทู้ไม่เรียงตามวัน/เวลา ให้คลิ๊กตรงคำว่า Date/Time ที่อยู่ตรงแถบสีม่วงๆ นะครับ


ห้ามลงประกาศโฆษณา หรือโปรโมทในเชิงธุรกิจใดๆ ทุกชนิด ยกเว้นสปอนเซ่อร์!!!!!

*** ห้ามใช้เนื้อที่บอร์ดเพื่อแอบแฝงขายบริการทางเพศ ***


เพิ่มเพื่อน

RBR Section


Register
สมัครสมาชิก


What's RBR?
ต่ออายุสมาชิก

**** ส่วนบริการเข้าบอร์ดลับเฉพาะสำหรับสมาชิก RBR (บอร์ดรูป Devil), (บอร์ดวีดีโอ Zombie) ต้องการติดต่อสอบถาม ส่งเมลล์ที่ ryubedroom@yahoo.com เท่านั้น ****

กรุณาคลิ๊กที่นี่และ Bookmark ไว้ด้วยครับ

Palm-Plaza.com

Subject: " นพ ทวีศิลป์ แถลง ยอมรับขาดแคลนหมอและบุคลากรทางการแพทย์’ กับภาระงาน มีแพทย์สังกัด สธ. 24,600 คน แต่ดูแลคนในระบบหลักประกันสุขภาพ 45 ล้านคน พบแพทย์ต้องทำงานมากกว่า 64 ชม. ต่อสัปดาห์ถึง 9 โรงพยาบาล" Archived thread - Read only
 
  Previous Topic | Next Topic
Printer-friendly copy     Email this topic to a friend    
Conferences ThE LoveR Topic #247374
Reading Topic #247374
MD (Hons), PhD, Fellowship (Internal Medicine)
Guest

" นพ ทวีศิลป์ แถลง ยอมรับขาดแคลนหมอและบุคลากรทางการแพทย์’ กับภาระงาน มีแพทย์สังกัด สธ. 24,600 คน แต่ดูแลคนในระบบหลักประกันสุขภาพ 45 ล้านคน พบแพทย์ต้องทำงานมากกว่า 64 ชม. ต่อสัปดาห์ถึง 9 โรงพยาบาล"
 
06-Jun-23, 08:08 PM (SE Asia Standard Time)
 
  

วันนี้ (6 มิ.ย.2566) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แถลงข่าวปัญหาขาดแคลนแพทย์ในระบบสาธารณสุข ว่า กรณีปัญหาการขาดแคลนกำลังคนไม่ใช่แค่แพทย์ที่ขาดแคลน แต่รวมถึงพยาบาล ทันตแพทย์ นักรังสีการแพทย์ และวิชาชีพอื่นๆ ที่ สธ. ยังขาดแคลน โดยจะเสนอข้อมูลที่เพิ่งจัดทำออกมา เพื่อประกอบการแถลงข่าววันนี้

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ตอนนี้มีแพทย์ในระบบที่ขึ้นทะเบียนกับแพทยสภา อัตรากำลัง 50,000-60,000 คน และอยู่ในสังกัด สธ. 24,600 คน คิดเป็น 48% แต่ดูแลคนในระบบหลักประกันสุขภาพ 45 ล้านคน หรือ 70% ของประชากร ซึ่งสะท้อนถึงภาระงานเฉลี่ยแพทย์ 1 คนต่อ 2,000 คนแต่มาตรฐาน 3 ต่อ 1,000 คน และการกระจายแพทย์ในเขตสุขภาพ เขต 13 คือ กทม. และเขตสุขภาพอื่นๆ มีประชากร 3-5 ล้านคน ดังนั้นแพทย์จำนวนหลัก 100-1,000 คน ในแต่ละพื้นที่จึงดูแลแตกต่างกัน พบว่าเขตสุขภาพที่ 7-8 และ 9 และ 10 ในภาคอีสาน ส่วนสีส้มและสีแดง เป็นของเอกชนและการประกันสุขภาพส่วนตัว

รองปลัด สธ. การผลิตแพทย์ปี 2561-2570 ภาพรวมที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำกับมหาวิทยาลัยต่างๆ จะผลิตแพทย์ให้ได้ปีละ 3,000 คน หรืออีก 10 ปีจะมีบุคลากรแพทย์เพิ่มเป็น 30,000 คน แต่ยังให้กระทรวงสาธารณสุขผลิตแพทย์เพิ่มปีละ 1 ใน 3 ของบุคลากรหรือ 10,000 คน ภาระงานของ สธ. ไม่ใช่แค่ใช้แรงงานแพทย์ แต่ได้ร่วมผลิตแพทย์ด้วย

อ่านข่าว : เปิดสถิติแพทย์ล่าสุด ปี 66 ไทยมีแพทย์ทั้งสิ้น 6.8 หมื่นคน อยู่ใน กทม. 3.2 หมื่นคน

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวอีกว่า เมื่อผลิตแพทย์แล้ว จะมีการจัดสรรแพทย์ที่ทำสัญญากับ สธ. โดยมีคณะแพทย์ 20 แห่งร่วมกันพิจารณา จากสูตรของปี 2565 และจัดสรรปี 2566 ซึ่งถ้าคำนวณจากโควตาที่ผลิตแพทย์ปีละ 3,000 คน แต่บางส่วนมียังไม่จบตามกำหนดอาจเหลือ 2,700 คนต่อปี

แต่พบว่าเมื่อมีการจัดสรรแล้วจะมีแพทย์ที่เข้ามาเติมใน สธ. ไม่ตรงตามตัวเลขที่ขอไป เพราะยังต้องจัดสรรให้กับทางกลาโหม เช่น สธ.ขอแพทย์ 2,161 คน แต่ได้ 1,960 คน หรือเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปีแพทย์เพิ่มปีละ 1800-1900 อัตรา

“หากดูตัวเลขย้อนหลัง 5 ปี มีการผลิตแพทย์และที่ได้รับการจัดสรรมาดังนี้ ปี 2561 ผลิตแพทย์ได้ 2,016 จัดสรร 1,994 อัตราและ 2562 ผลิตแพทย์ 2,444 คน ปี 2563 จำนวน 2,039 คน และปี 2565 จำนวน 1,850 คน และพอคนน้อย แต่ภาระงานไม่ได้น้อยลง โดยช่วง 2-3 ปีที่ไทยเผชิญโควิด-19 และแพทย์ทำงานร่วมฝ่าวิกฤตนี้มา”

“การเรียนแพทย์ 6 ปี และปีที่ 7 เรียกแพทย์ใช้ทุนปี 1 หรือ อินเทิร์น และแพทยสภากำหนดว่าต้องให้เพิ่มทักษะอีก 1 ปีเพื่อให้มีทักษะในการเจอเคสต่างๆ ซึ่งต่างจากยุคของตัวเองที่จบ 6 ปีแล้วลุย เรียนเอ็กเทิร์น แค่ 6 ปี และประเมินจากปี 2538 ว่าควรต้องเพิ่มพูนทักษะ จึงเป็นที่มาของเอ็กเทิร์นในปีที่ 7 คือสังกัด สธ. และทำให้เด็กจบแพทย์มาอยู่ที่ สธ. ซึ่งต้องทำหน้าที่สอนด้วย และในความคาดหวังของน้องๆ ที่แพทยสภาส่งมาคือการเพิ่มพูนทักษะ แต่ของ สธ. คือทำงานเลย แต่มาผสมกันทั้งสอนและทำงานด้วย ซึ่ง สธ. ได้จัดสรรที่นั่ง โดยมีโรงพยาบาล 117 แห่ง รองรับแพทย์ แต่ในความเป็นจริงไม่ถึง ทำให้ทุกโรงพยาบาลมีปัญหาขาดแคลน

แจงปมภาระงานเหตุผลิตแพทย์-จัดสรรไม่ครบ

รองปลัด สธ. กล่าวว่า ประเด็นที่เกิดภาระงาน ตัวเลขที่จบน้อยและจัดสรรน้อย ขณะที่การรองรับบริการทางด้านสาธารณสุขทำให้เกิดเวิร์กโหลด และทำให้ต้องพึ่งกำลังแพทย์ 20,000 คน ที่มีตัวเลขอยู่รับผิดชอบ 75%

“ก่อนหน้านี้มีการประเมินพบว่าในจำนวน 117 โรงพยาบาลที่แพทย์ต้องทำงานมากกว่า 64 ชม.ต่อสัปดาห์ถึง 9 แห่ง และ มากกว่า 59 ชม.ต่อสัปดาห์ 4 แห่ง และทำงานมากกว่า 52 ชม. ต่อสัปดาห์ 11 แห่ง และ มากกว่า 50 ชม.ต่อสัปดาห์ 8 แห่ง แต่มาตรฐานโลกต้องไม่เกิน 40 ชม.ต่อสัปดาห์ ซึ่งเขามีแพทย์มากกว่า 100,000 คน ”

รองปลัด สธ. กล่าวอีกว่า การที่พยายามจะลดเวิร์กโหลดลงมา แต่ยังทำได้ไม่เต็มที่ ต้องเติมแพทย์มากขึ้น มีการรับรู้ แต่เนื่องจากต้นน้ำน้อย น้ำมันไหลมาน้อยก็ยังแห้งแล้งกันอยู่ เป็นสิ่งที่พยายามสื่อสาร

นอกจากนี้ นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า หลังจากทำงานครบ 1 ปีแล้วจะได้ใบเพิ่มพูนทักษะ และแพทยสภาให้โอกาสลาเรียนเฉพาะทาง และแพทย์ออกจากระบบการบริการประชาชน 4,000 คน จาก 24,000 คน ดังนั้นเฉลี่ยแพทย์ 1 คนเรียนแพทย์ 6 ปี เพิ่มพูนทักษะ 1 ปี และเรียนเฉพาะทางอีก 3 ปี รวม 10 ปี แต่ประคับประคองกันมา

แพทย์ลาออก 10 ปี 226 คน

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ส่วนตัวเลขการลาออกในช่วง 10 ปี แพทย์บรรจุปี 255-2565 จำนวน 19,355 คน ลาออกรวมกัน 226 คน ถือว่าน้อย เพราะต้องอยู่ให้ครบตามที่แพทยสภากำหนดถึงจะเรียนต่อแพทย์เฉพาะทางเฉลี่ยปีละ 2.1%

ส่วนปี 2 ที่ครบคุณสมบัติแล้วที่จะเป็นแพทย์เฉพาะทาง ไปฟรีเทรนนิ่ง เช่น แพทย์มหาวิทยาลัย ปีละ 188 คน ส่วนปี 3 ลาออก 885 คน แต่ถ้ามารวมกันแล้วประมาณ 1,500 คน ซึ่งยังไม่รวมอัตราเกษียณปีละ 150-200 คน รวมลาออก 655 คน

ขอผลิตแพทย์เติมในระบบอีก 11,000 คนภายในปี 69

รองปลัด สธ. กล่าวถึงกรณีปัญหาค่าตอบแทน และบ้านพักสวัสดิการว่า นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ให้แนวทางเรื่องการเพิ่มค่าตอบแทน ซึ่งปัญหาดีขึ้นกว่าเดิม โดยค่าตอบแทนได้เพิ่มแล้ว ส่วนบ้านพักสวัสดิการ และอานิสงส์โควิด-19 ได้ตั้งของบให้บุคลากรแต่ถูกตัดทุกปี บ้านพักคุณภาพต่ำ แต่ก็พยายามทำให้ดีขึ้น ส่วนความก้าวหน้า เช่น การบรรจุเป็นข้าราชการ ส่วนภาระงานที่มาก ยอมรับแก้ยากจากตัวเลขแพทย์กว่า 20,000 คน กับภาระงาน ต้องเติมโดยมีแผนผลิตแพทย์เพิ่มได้ปรับรอบอัตรากำลังใหม่ 2565-2569 จำนวน 35,000 คนในปี 2569 เพิ่มขึ้นอีก 11,000 คน


  boyplaza.net Gay Movies หนังใหม่อัพเดททุกวัน เริ่มต้น 50 บาทเท่านั้น โหลดได้ไม่จำกัด 3 วัน Printer-friendly page | Top
เกรนนี่นั่งเทียน
Guest

1. "RE: นพ ทวีศิลป์ แถลง ยอมรับขาดแคลนหมอและบุคลากรทางการแพทย์’ กับภาระงาน มีแพทย์สังกัด สธ. 24,600 คน แต่ดูแลคนในระบบหลักประกันสุขภาพ 45 ล้านคน พบแพทย์ต้องทำงานมากกว่า 64 ชม. ต่อสัปดาห์ถึง 9 โรงพยาบาล"
In response to message #0
 
06-Jun-23, 09:23 PM (SE Asia Standard Time)
 
   ทนไม่ได้ที่จะเป็นหมอรักษาคนไข้ และพูดดีๆ กับคนไข้ไม่ได้ อดทนไม่ได้กับอาชีพนี้

ก็ไปฆ่าตัวตายแล้วลงนรกไปชดใช้กรรมชั่วที่เคยทำไว้ให้ครบก่อนค่ะ แต่คงพอมีบุญจากการเคยช่วยคนบ้างเพราะเป็นหมอ แต่ด้านมืดที่มีมากก่วา เพราะความมักง่าย รักสบาย

ก็เลยอาจะลงนรกขุมกลางๆ ยังไงตายแล้วได้กลับมาเกิดใหม่ รอบหน้านะคะ แล้วภาวนาให้ได้เกิดมาเป็นคนปกติ ไม่เป็นแค่หมอกิ๊กก๊อกแบบนี้อีก


  Printer-friendly page | Top
ค่ะ
Guest

2. "RE: นพ ทวีศิลป์ แถลง ยอมรับขาดแคลนหมอและบุคลากรทางการแพทย์’ กับภาระงาน มีแพทย์สังกัด สธ. 24,600 คน แต่ดูแลคนในระบบหลักประกันสุขภาพ 45 ล้านคน พบแพทย์ต้องทำงานมากกว่า 64 ชม. ต่อสัปดาห์ถึง 9 โรงพยาบาล"
In response to message #1
 
06-Jun-23, 09:56 PM (SE Asia Standard Time)
 
   อีสัสนรก

ตอนอีตู่อยู่ เงียบหี ปากเงียบ หีหุบกันหมด


  boyplaza.net Gay Movies หนังใหม่อัพเดททุกวัน เริ่มต้น 50 บาทเท่านั้น โหลดได้ไม่จำกัด 3 วัน Printer-friendly page | Top
WELL!
Guest

3. "RE: นพ ทวีศิลป์ แถลง ยอมรับขาดแคลนหมอและบุคลากรทางการแพทย์’ กับภาระงาน มีแพทย์สังกัด สธ. 24,600 คน แต่ดูแลคนในระบบหลักประกันสุขภาพ 45 ล้านคน พบแพทย์ต้องทำงานมากกว่า 64 ชม. ต่อสัปดาห์ถึง 9 โรงพยาบาล"
In response to message #2
 
07-Jun-23, 06:01 AM (SE Asia Standard Time)
 
   หมอทุกประเทศแหละมักจะอยู่เมืองใหญ่ ๆ แม้แต่อเมริกาเองทื่หมอจบต่างชาติทำงานได้ ก็เพราะไปอยู่ตามเมืองเล็ก ๆ กันทั้งนั้น


  Printer-friendly page | Top

Conferences | Topics | Previous Topic | Next Topic

*** ข้อความที่ท่านได้อ่านในเว็บเพจนี้ เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และตีพิมพ์แบบอัตโนมัติ ผู้ดูแลเว็บไซต์แห่งนี้ ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย
และ ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตัวเอง
ห้ามโพสข้อความ รูปภาพ ไฟล์ที่มีลิขสิทธิ์ ที่สร้างความเสียหายให้แก่บุคคลอื่น
ท่านสามารถแจ้งลบข้อความได้ที่ Link "แจ้งลบข้อความ" ที่มีอยู่ใต้ข้อความทุกข้อความ หรือแจ้งมาได้ที่ ryubedroom@yahoo.comCopyright Palm-Plaza,Inc. All Rights Reserved.


 free counters