Go back to previous page
Forum URL: https://www.palm-plaza.com/cgi-bin/CCforum/board.cgi
Forum Name: ThE LoveR
Topic ID: 239821
Message ID: 4
#4, RE: ขนลุก ภาพประชาชนผู้รักเสรีภาพนับล้านในเซินเจิ้น ออกมาเรียกร้องเสรีภาพ ดันกำแพง พังรัว และโห่ร้องขับไล่เจ้าหน้าที่รัฐเผด็จการ จนต้องล่าถอยออกไป
Posted by ตลก on 24-Nov-22 at 03:58 PM
In response to message #3
ขรรม zero covid โคตรมโน สร้างภาพ หลอกตัวเอง ไม่มีทางเป็นไปได้