Go back to previous page
Forum URL: https://www.palm-plaza.com/cgi-bin/CCforum/board.cgi
Forum Name: EViL
Topic ID: 415570
Message ID: 34
#34, RE: Silom edge
Posted by P on 12-Feb-24 at 11:28 AM
In response to message #32
>>>>>>>>>>>รับ แมนไม่ออกครับ นายละ
>>>>>>>>>>ตอนนี้มีมั้ยครับ วัยรุ่น มหาลัย
>>>>>>>>>>มีครับ ตรงไหน มหาลัยเหมือนกัน
>>>>>>>>สะดวกตรงไหนครับ กำลังไป
>>>>>>>>ผมเพิ่งเคยมาอ่าครับ
>>>>>>เจอตรงทางเข้าห้องอาบน้ำมั้ยครับ
>>>>>>ได้ครับชั้นไหน
>>>>ชั้น2ครับ
>>>>โอเคครับกำลังไป
>>>ไหนครับ
>เสื้อสีไรครับ
เข้าไปยังครับ ผมอยู่ข้างนอก ยังไม่เจอใคร